Ay: Nisan 2022

ANONİM ŞİRKET (A.Ş.) VE KOOPERATİFLERDE SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi gereğince, belli niteliğe sahip anonim şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili hükme göre 6102 Türk Ticaret Kanunu’nun 332 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

            Yani esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan Anonim Şirketler ile iye sayısı yüz veya daha fazla olan kooperatifler sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır.

            Sözleşmeli avukata ödenecek ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2021 yılı için

  • Yapı kooperatiflerinin ödemesi gereken aylık ücret 2.270,00 TL
  • Anonim şirketlerin ödemesi gereken aylık ücret  3.405,00 TL’dir.

SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMAMANIN CEZAİ YAPTIRIMI

Belli nitelikleri haiz anonim şirket ve kooperatiflerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğuna rağmen bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde uygulanacak cezai yaptırım Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Bizi Arayın